Maart 2018 Hoe fysiotherapeuten naar de toekomst kijken

80 Fysiotherapeuten, 2025 als ijkpunt, 8 stellingen. De afgelopen weken trokken medewerkers van het kNGF samen met BeBricht het land in om met leden te praten over de positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeut in de toekomst...

 

 

Lees meer op de website van het KNGF.

 

 

 

Feb 2018 Administratieve last wordt aangepakt!

 

Vorige week verscheen het nieuws van het KNGF dat er een start wordt gemaakt met het aanpakken van de administratieve last die zorgprofessionals ondervinden. In samenwerking met beroepsverenigingen, verzekeraars en toezichthouders wordt er een eerste stap gemaakt in het vaststellen van de regels die er toe doen, en degene die geschrapt kunnen worden. 

 

Lees meer informatie op de website van het KNGF.

 

 

Jan 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Deze nieuwe verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beginselen en uitgangspunten zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Wat wel veranderd is dat er meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij degene die de persoonsgegevens verwerkt. Vanaf 25 mei 2018 gaat deze verordening van kracht, doe nu de check of u hieraan voldoet of lees verder op de website van de rijksoverheid

 

(Beslisschema's zijn te vinden op pagina 10 t/m 14 en checklijsten op pagina 15 t/m 18 van het downloaddocument).