Wat ik doe?

       Werkzaamheden overnemen die de praktijkhouder veel tijd kost, dat is waar ik kan bijspringen. 

  

        Specifiek op het gebied van kwaliteitsmanagement en dossiervoering:

 • Opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de praktijk
  o   Middels een (digitaal) handboek
  o   Middels de structuur van de praktijk
 • Opzetten van een strategieplan
  o   Externe analyse waaronder een PEST analyse, regioanalyse, stakeholderanalyse etc.
  o   Interne analyse waaronder competentie-analyse en procesanalyse
  o   Het formuleren van of herzien van de missie/visie met bijbehorende kernwaarden en – kwaliteiten
  o   Het maken van lange termijn doelstellingen
 • Het maken of checken van het jaarverslag van het voorgaande jaar en het maken of checken van het beleidsplan voor het komende jaar
 • Toetsen van huidig kwaliteitsmanagementsysteem aan de nieuwe HKZ norm april 2017
 • Evalueren en aantoonbaar maken van kritische processen en verbetercyclussen
 • Aansturen van medewerkers voor het uitvoeren van deelprocessen
 • Uitvoeren van interne audits, incl. beoordeling van de dossiers
 • Begeleiding en scholing in dossiervoering  volgens de KNGF Richtlijn Dossiervoering 2016, evt. vertaald naar HKZ- , KNGF plus- of  SKMZ plus niveau
 • Voorbereiden en begeleiding externe audit

Heeft u (management-)taken die maar blijven liggen?  Heeft u procedures/protocollen/afspraken die nog uitgewerkt moeten worden? Heeft u andere werkzaamheden die u zonde van de tijd vindt omdat u liever patiënten behandeld, maar die wel moeten gebeuren?

  

Schroom niet om contact met mij op te nemen via telefoonnummer of email!

 

Afhankelijk van hoeveel coaching of begeleiding u wenst, structureel of incidenteel, kan ik geheel vrijblijvend een offerte maken per dienst of per uur.  Uiteraard kan ik bij u op de praktijk langskomen om vrijblijvend e.e.a. te bespreken.