Intervisiebijeenkomst. Een must of een lust?

Waarom?

Intervisiebijeenkomsten waren al een onderdeel van het uit te voeren MKIB Plan van het KNGF.  De intervisiebijeenkomsten worden verplicht voor elke fysiotherapeut die ingeschreven staat in het nieuwe kwaliteitsregister  (KRF) vanaf 1 januari 2020.

 

De situatie doet zich echter voor dat de twee grote brancheorganisaties, het Keurmerk Fyiotherapie en het KNGF, afspraken hebben gemaakt met Zilveren Kruis m.b.t. het aantoonbaar inzetten van kwaliteit en transparantie. Deze zogenoemde PLUS overeenkomst heeft als eis het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten in een stroomversnelling gezet. 

 

Buiten de plicht geeft het nog een aantal voordelen:

- Een andere praktijk niet als concurrent zien maar als collega, de contacten versterken;

- Een kijkje in andermans keuken krijgen;

- De deelnemers worden scherper op het eigen handelen.

 

Let op! Heeft u niet aan deze plicht voldaan? Dan verliest u uw PLUS certificaat!

 

Ga nu snel naar kngf.exata.nl en zoek op mijn KNGF nummer: 320421.

 

Wat?

Een intervisie is een methodisch uitgevoerde evaluatie van het fysiotherapeutisch handelen en de resultaten daarvan door een groep collega fysiotherapeuten. 

 

Er is  keuze uit 4 modules: 

1. Communicatie

2. Dossiervoering

3. Feedback op proces en

     uitkomsten

4. Klinisch redeneren

 

De groep bestaat uit min. 6 en max. 8 personen. Min. 1 persoon dient uit een andere praktijk te zijn. 

 

Voor het volgen van een intervisiecyclus (= 2 sessies/bijeenkomsten) worden 7 accreditatiepunten toegewezen.

 

BASIS

- Vrijwillige aanmelding tot 1-1-2020 (ook hiervoor ontvangt de deelnemer 7 accreditatiepunten).

- Na 1-1-2020 2 x per jaar verplichte deelname (dit aantal is nog niet definitief).

  

PLUS

- 3 bijeenkomsten per jaar.

- Sowieso module 3 in 2017 of 2018 gevolgd hebben.

 

 

Kosten?

Géén PLUS overeenkomst?

 

Dan betaald u alleen in 2018 slechts

 

€ 49,95*

per deelnemer per bijeenkomst!

 

* excl. btw
* excl. reiskostenvergoeding  á
 0,19 per km  vanaf 10 km

       _______________________

 

PLUS overeenkomst?

 

Dan betaald u 

 

€ 59,95*

per deelnemer per bijeenkomst

 

óf slechts

 

€ 159,95*

 per deelnemer per jaar!

 

* excl. btw
* excl. reiskostenvergoeding  á
 0,19 per km  vanaf 10 km

       _______________________